Supervisie voor HBO en WO professionals

Behoefte aan een frisse blik?

Er wordt veel verwacht van zorgprofessionals. Ze moeten de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen stimuleren, ouders ondersteunen, samenwerken in teams, zichzelf blijven scholen en ontwikkelen en reflecteren op hun persoonlijke ontwikkeling.

Een frisse blik van iemand buiten de organisatie, kan de zorgprofessional helpen om scherp te blijven en het beste uit zichzelf te halen. Supervisie zorgt voor vernieuwde inspiratie en helpt bij het focussen op de juiste doelen.

Met mijn supervisie maak ik onderscheid tussen HBO en WO professionals.

"HBO en WO professionals hebben vaak andere taken en daardoor andere vaardigheden nodig."

Supervisie is gericht op:

  • Wetenschappelijke kennis
  • Verrijkt inzicht
  • Tools voor in de praktijk
  • Nuttige adviezen op maat
  • Nieuwe inspiratie
  • Persoonlijke ontwikkeling

Supervisie voor HBO zorgprofessionals

Soms lopen zorgprofessionals vast met één of meerdere kinderen op de groep of ze kunnen de juiste ingang bij ouders niet vinden. Ze voelen zich handelingsverlegen wat betreft de ontwikkeling van de kinderen of de ondersteuning en stimulering van de ouders. Ook kunnen zorgprofessionals de behoefte hebben om iets nieuws te leren, een nieuwe kijk en nieuwe inspiratie. Voor deze behoeften is supervisie voor HBO zorgprofessionals geschikt.

Supervisie voor HBO professionals is geschikt voor jeugdzorgwerkers, ambulant begeleiders en groepsleiding in het algemeen. De supervisie kan individueel of teamgericht geboden worden, zowel incompany als op de opleidingslocatie in Woerden.

Supervisie voor WO zorgprofessionals

Van WO zorgprofessionals wordt verwacht dat ze inhoudelijk met het team kunnen meedenken over kinderen en ouders. Soms hebben WO zorgprofessionals hier extra voeding voor nodig in de vorm van kennis, iemand die meedenkt vanuit praktijkervaring en een frisse blik.

Binnen de supervisie aan WO zorgprofessionals kan er ook gekeken worden naar het functioneren van het team of de teams. Wat zijn de teamrollen? Hoe kunnen we dit team optimaler laten functioneren? Hoe zetten we ieder individu in zijn kracht?

Daarnaast kan supervisie gericht zijn op organisatiebeleid. Welk beleid is ondersteunend aan de zorg? hoe kunnen we de instroom of uitstroom beter regelen? Hoe voeren we inhoudelijke zorgwijzigingen door met voldoende draagvlak bij de teams?

Tot slot kan supervisie ingezet worden om interne scholing te versterken of nieuw op te zetten. Supervisie heeft dan tot doel om de WO zorgprofessional te ondersteunen en te coachen in het ontwikkelen van de interne scholing.

Supervisie voor WO zorgprofessionals is geschikt voor gedragsdeskundige, orthopedagogen en psychologen. Het kan individueel geboden worden of aan een klein groepje van bij voorkeur maximaal 5 personen. Supervisie kan plaatsvinden zowel incompany als op de opleidingslocatie in Woerden.

Meer weten over Supervisie?

Praktische informatie

Wilt u meer lezen over wat je van mij kunt verwachten, een filmpje zien over supervisie of referenties lezen, dan verwijs ik je naar de pagina professionals

Interesse in supervisie

Tijdens een telefonisch gesprek bespreken we waar je behoeften aan hebt. Op basis daarvan ontvang je een voorstel per mail inclusief passende offerte.

Organisatie gericht

Wilt u meer weten over over scholing, workshops of professionialiseringstrajecten? Bekijk dan het menu-onderdeel Scholing op deze website.